XLNT SEARCH

Med mer än 20 års erfarenhet inom tech och teknik anser marknaden oss vara specialister inom området.

Vi själva ser det mer som en förmån – en enorm positiv känsla att kunna få hjälpa både kunder och kandidater till framgång. Vi är kompromisslösa när det kommer till vårt engagemang och vår ambition att skapa värdefulla resultat. Som kund, partner eller kandidat till XLNT Search har vi som ambition att alltid ge dig lite mer än vad du förväntar dig.

XLNT Search har hjälpt allt från börsnoterade bolag till mindre ägarledda företag med rekrytering för ökad tillväxt och lönsamhet. Vi har under 20 år byggt upp ett stort kontaktnät, inarbetade rekryteringsprocesser och bedömningskriterier för att säkra upp att de rätta kandidaterna presenteras för våra uppdragsgivare.

www.xlnt.se

XLNT Search rekryteringsprocess tillsammans med våra bedömningskriterier är ett framgångsrikt koncept som vi erbjuder våra uppdragsgivare med 100 % kundnöjdhet.