Att få tillgång till många investeringserbjudanden är idag inga problem för den aktiva investeraren. Investeraren har dock en stor utmaning att filtrera och sortera ut de affärsförslag som passar dem. Det är ofta väldigt spretigt, ostrukturerat och tidskrävande att välja ur alla erhållna propåer.

Baserat på bolagens profil, kapital och kompetensbehov och tillsammans med investerarens unika investeringsprofil skapar Enablers of Sweden ett standardiserat format för affärsförslagen. Det innebär en optimerad urvalsprocess som ger ett strukturerat och lättförståeligt format på våra kommande och pågående uppdrag. Det spar tid och gör att både investerare och bolagen kan fokusera på sina respektive kärnverksamheter.

Här kan ni läsa om de kommande och pågående affärsförslagen. De pågående uppdragen har även en fördjupad information att tillgå i ett investeringsmemorandum.

Vill du ha mer strukturerade och begripbara affärsförslag baserat på din investeringsprofil?

Registrera dig idag för att få ditt optimerade dealflow.

Visa projekt

Alla 1