Den svenska startupmarknaden är glödhet med massor av bra affärsidéer och innovationer. Samtidigt har en uppsjö av startup/tillväxtföretag en enorm utmaning att få tillgång till finansiering och riskkapital i tidiga skeden och tillväxtfaser. Detta är fullt förståeligt på grund av komplexiteten i att göra affärsidéer begripliga för rätt mottagare/investerare vid rätt tidpunkt.

Investerarsidan har mycket kapital men har ofta en stor utmaning att bedöma och utvärdera potentialen i affärsmöjligheterna eftersom de ofta är av stor variation. Det innebär att investerare ofta väljer bort att investera i affärsmöjligheter som är i startup eller i tillväxtfas.

Det är här Enablers of Sweden kommer in. Enablers of Sweden överbryggar klyftan och fungerar som ett filter på båda sidor mellan startup/tillväxtbolag och riskkapital.

Genom vår unika intelligensbaserade matchningsprocess hjälper vi investerare och bolag på ett mer optimerat sätt att hitta varandra. Vi arbetar och verkar i ett av de mest innovativa länderna i världen och Sverige skapar många bra affärsidéer, det är därför fler och fler internationella investerare är intresserade av att investera i Sverige.

I rollen som "gamechanger" vill Enablers of Sweden fundamentalt förändra sättet bolag får tillgång till extern finansiering och samtidigt förändra hur investerare globalt får tillgång till investeringsmöjligheter med ett Optimerat Dealflow™.

Som en "gamechanger", ändrar vi förutsättningarna att få tillgång till extern finansiering i ett tidigt skede och tillväxtfaser.

Vi hjälper ditt bolag att bli investeringsredo.

Vi visar din profil för ett antal investerare globalt.

Vi filtrerar fram potentiella investerare som tillför både kompetens och kapital.

Enablers of Sweden skapar en unik "one stop shop" för investerare som söker ett mer optimerat affärsflöde med vår egen lösning Dealflow Optimizer™.

Vi optimerar din investeringsprofil.

Vi erbjuder anonym filtrering på ett antal investeringsmöjligheter.

Vi sparar din tid så att du kan fokusera på dina pågående investeringar.

Vi har ambitionen att positionera oss som "de goda", det innebär att ta på sig en roll som guide och bli det naturliga navet för företag som söker finansiering i ett tidigt skede och i tillväxtfaser.

Partnernätverk som erbjuder produkter/tjänster som gynnar företag i deras tidiga skeden.

Ambassadörer som fungerar som kontaktyta mot ett rikt nätverk av investerare och värdefulla samarbetspartners.

Premium Partners som har intresse av att stödja vår vision.

Dealflow Optimizer™ från Enablers of Sweden
{:en}Setting new standards of tomorrow{:}{:sv}Sätter nya nya standarder{:}
{:en}Catalysts for unlimited growth{:}{:sv}Katalysatorer för gränslös tillväxt{:}
{:en}Contributing to great success{:}{:sv}Bidrar till stor framgång {:}

50

launched projects

1550

launched projects

1000000

launched projects

Sagts om oss

Registrera dig nu och bli en del av vår plattform