Funding should be easy to find, but hard to get

Enablers of Sweden agerar i klyftan mellan Startups och finansiering/riskkapital i tidig fas för att möjliggöra att nya affärsidéer förverkligas och utvecklas till framgångsrika företag.

Den svenska företagsmarknaden är superhet och översvämmas av bra affärsidéer och innovationer. Samtidigt har majoriteten av alla idébärare/företag en mycket stor utmaning med att få tillgång till finansiering och riskvilligt kapital i tidiga skeden. Detta är fullt förståeligt på grund av komplexiteten i att göra affärsidéer begripliga för rätt mottagare/investerare, vid rätt tidpunkt.

Investerarsidan har ordentligt med kapital, men har ofta en mycket stor utmaning med att utvärdera och bedöma respektive affärsidés möjligheter och styrkor då dessa ofta är av stor variation. Detta leder till att investerare allt för ofta väljer att förbise investeringsmöjligheter i tidiga skeden.

Det är här Enablers of Sweden kommer in i bilden.

Enablers of Sweden överbryggar klyftan mellan idébärare/företag och riskkapital och agerar filter åt båda sidor. Genom en unik intelligensbaserad matchmaking process hjälper vi investerare och företag att hitta varandra. Vi verkar och agerar i ett av världens mest innovativa länder och allt fler internationella investerare riktar sina blickar mot Sverige.

Startups + investerare

Vi hjälper bolag genom att:

Vi hjälper investerare genom att:

Vårt mål

Vår absoluta ambition är att varje idé som presenteras för en investerare skall vara en investering värd att göra.

Vilka är Enablers of Sweden?

Vilka är Enablers of Sweden?

Enablers of Sweden består av ett team seniora profiler med lång/bred erfarenhet från mångårigt eget entreprenörskap, bank- och finansbranschen. Gemensamt för alla är ett starkt driv och engagemang för att arbeta med innovativa idéer, uppfinnare/innovatörer, entreprenörer/företagare och bolag i startup- och tillväxtfas. Med vårt omfattande internationella nätverk, marknadsförståelse, bakgrund och passion för affärsidéer, entreprenörskap och investeringar ser vi oss som en optimal och effektiv brygga mellan bolag och externt kapital.

Kontakt

Enablers of Sweden AB
Åke Pihlanen – Investment Agent & Business Enabler
070–620 28 20
ake.pihlanen@enablersofsweden.com