TIC WORKS

TickWorks AB

TicWorks kärna är finansiering. TicWorks har bistått bolag som fått accept på 590 MSEK i finansiering från kreditinstitut, fonder och privata kreditinvesterare. Vi rådger företag, förmedlar finansiering och tillhandahåller credit scoring-tjänster. Solid kreditriskbedömning i kombination med lång erfarenhet från bank- och finans är en röd tråd i våra erbjudanden.

www.tickworks.se

Description text