Enablers of Sweden är resultatet av en flerårig studie- och analys av samspelet mellan bolag och extern finansiering. Resultaten pekade tydligt på den enorma utmaning som entreprenörerna har att få tillgång till riskkapital, med följden av att lovande innovationer helt enkelt läggs ned och inte förverkligas.

En av anledningarna är komplexiteten i att göra affärsidén begriplig för rätt mottagare/investerare och vid rätt tidpunkt. Den andra är att investerarna ofta har brist på tid, kompetens och erfarenhet för att optimalt utvärdera, bedöma riskerna och den fulla potentialen i varje affärsförslag.

Den tredje är att det inte finns någon ”naturlig” mötesplats för dessa två grupper. Vi noterade också att vägen till tillgängligt externt kapital i alla former är extremt otydlig, fragmenterad och ostrukturerad. Det finns ingen aktör idag som erbjuder en komplett lösning, guidar och stödjer idébärare, tillväxt /startup-företag i den kommersiella fasen och att hjälpa dem hitta rätt kapital vid varje given tidpunkt.

Dessa problemställningar förklarar varför vi startade Enablers of Sweden, en ”gamechanger” som i grunden vill förändra hur företag får tillgång till extern finansiering och ändra förutsättningarna för hur investerare globalt får tillgång till investeringsmöjligheter och ett optimerat dealflow.

ÅKE PIHLANEN

ÅKE PIHLANEN

Åke har en stark "egen företagande" drivkraft från ett stort antal entreprenöriella satsningar där han har agerat i olika roller som rådgivare, mentor, uppfinnare, innovatör och under många år också agerat som möjliggörare för företag i startup- och tillväxtfasen. Som affärsman/entreprenör har han mångårig erfarenhet av att arbeta både nationellt och internationellt inom olika områden och branscher.

Att bygga starka varumärken och bryta mark för nya produkter och tjänster har varit en del av hans dagliga liv i 30 år, varav 25 år som egen företagare.

Åke har genom åren samlat på sig en gedigen "verktygslåda" och är väl tränad för att upptäcka nya ideer, produkter/tjänster oavsett bransch där han samtidigt ser en möjlig potential och marknad. Åke är ödmjuk, prestigelös och mycket nyfiken med en stor drivkraft att ge andra företagare förutsättningar att lyckas.

MIKAEL LUNDSTEDT

MIKAEL LUNDSTEDT

Mikael har mer än 30 års erfarenhet och kompetens inom finans- och banksektorn. Mikael har verkat mesta tiden inom Private Banking och tillbringade nästan 20 år utomlands i Luxemburg. Där arbetade han med rådgivning till förmögna kunder avseende investeringsstrategier, företagsstrukturer och skatteplanering. Därutöver har Mikael varit ansvarig för Banque lnternationalea
Luxembourg SA Representative Office i Sverige vilket innebar affärsutveckling, skapa nätverk och distributionskanaler.

Mikael har ett mycket stort och brett internationellt nätverk och drivs av att skapa intressanta, begripbara affärsmöjligheter och samtidigt möjliggöra den optimerade matchningen mellan investerare och entreprenörer.

CHRISTER BAROSEN

CHRISTER BAROSEN

Att utveckla innovationer har varit en stark drivkraft för Christer i mer än 20 år.

Christer har en inneboende förmåga att se okonventionella "utanför boxen" lösningar på befintliga problem och ständigt söka efter hur saker och ting kan förbättras och optimeras. Den it-kunskap som han besitter, att utveckla komplexa lösningar och hans utmärkta analytiska färdigheter är väsentlig och av stort värde som medgrundare av Enablers of Sweden. Christer drivs av att utveckla individer, organisationer, produkter och har en passion för socialt entreprenörskap.

Enablers of Sweden möjliggör finansiering och innovation till sin fulla potential.

Enablers of Sweden består av en senior ledning med djup kompetens, lång och bred erfarenhet från många års företagande, bank och finans. Vårt team kännetecknas av en stark drivkraft och engagemang för att kraftigt öka antalet affärsmöjligheter i sådd- och tillväxtfas med rätt kapital.

Vår vision är att möjliggöra finansiering och innovation till sin fulla potential. Kombinerat med vårt omfattande internationella nätverk, marknadsförståelse, passion för entreprenörskap och investeringar är vi den perfekta affärspartnern. Vi ser oss själva som den optimala länken mellan idébärare, startup/tillväxtföretag och investerare globalt.

Vår mission är att mångdubbla antalet nya affärsidéer som förverkligas och utvecklas till framgångsrika företag, samt får tillgång till kapital av rätt orsak i sådd- och tillväxtfas.

För att möjliggöra detta vill vi i grunden förändrar hur bolag får tillgång till rätt extern finansiering och samtidigt förändra hur investerare får ett optimerat dealflow.

Registrera dig nu och bli en del av vår plattform