”There’s no perfect coach in the world. Coaches are human, too. Mistakes are made. But, fundamentally, if you’re sound, you eliminate as many mistakes as possible.” // Wayne Gretsky

Sverige har ett mycket starkt ekosystem som stödjer företag från de tidigaste faserna och därefter. Det finns också en ökande vilja att ge tillbaka till ekosystemet av dem som har skördat fördelar av dess existens. Tillsammans med en väl utvecklad infrastruktur både i samhället och på företagssidan, så finns en bra bas för årtionden av fortsatt framgång.

Vi kan göra ännu mer. Det pågår en kapplöpning över hela världen, en kapplöpning om att vara först med innovation på global nivå. Det är fantastiskt att allt fler har tillgång till den senaste tekniken och exponering för möjligheterna till entreprenörskap. Men det gör också konkurrensen hård och ekosystemets stöd blir ännu viktigare.

Enablers of Sweden arbetar med att överbrygga klyftan mellan investerare, företag i alla led och tjänste- och produktbolag i ekosystemet, samt med expertis inom olika områden och branscher.

Vår ambition är att mångfaldiga antalet idéer som realiseras och blir kommersiellt hållbara företag.

Vi letar efter Partners som kan bidra med:

  • Bransch- och områdesexpertis
  • Nätverksrelationer
  • Globalisering och export
  • Affärsutveckling och strategisk planering
  • Coaching, mentorskap och rådgivning
  • Försäljning & marknadskompetens
  • Tjänste- och produktpartners
  • Entreprenörsstöd
  • Strategiska samarbeten

Partners

FAQ

En Enabler är individ eller organisation som på ett eller annat sätt hjälper bolag i deras utveckling och som arbetar på uppdragsbasis inom ett specialistområde.

An Enabler is an individual or organization that in one way or another enables companies in their development and who works on a contract basis within a specialist area.

En Premium Partners delar vår vision och stöttar vårt arbete för flera och framgångsrikare bolag på den globala marknaden.

En ambassadör sonderar nya möjligheter för Enablers of Sweden på en internationell spelplan.

Nej, vi har våra inkomstkanaler och bygger våra samarbeten på att vara ”The Good Guy”, då vi inte ser några andra aktörer som konkurrenter. Utan alla är vi möjliggörare för ett större syfte.

What other Partners say

DANIEL MACK, CEO

”Vi ser ett stort värde att vara partner för Enablers of Sweden och att stödja företag med deras behov.”

.