Enablers of Sweden är resultatet av en flerårig studie och analyser av samspelet mellan företag och extern finansiering. Resultaten pekade tydligt på den enorma utmaning som entreprenörerna har att få tillgång till riskkapital, med följden att lovande innovationer helt enkelt läggs ner och inte kommer att förverkligas.

En av utmaningarna är komplexiteten i att göra affärsidén begriplig för rätt mottagare/investerare och med rätt tajming. En annan utmaning när det gäller att adressera affärsidén är avsaknaden av ett nätverk av investerare som gör det svårt att uppnå bra träffsäkerhet. Att skaffa kapital är också mycket tidskrävande vilket tar mycket energi från kärnverksamheten.

Dessa frågor är en del av varför vi startade Enablers of Sweden, en ”gamechanger” som i grunden förändrar hur företag får tillgång till extern finansiering.

Enablers of Sweden hjälper dig:

  • Spara tid.
  • Ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet.
  • Förbereda sökningen efter extern finansiering.
  • Producera en kraftfull och begriplig teaser och investeringsmemorandum.
  • Välja och filtrera fram potentiella investerare som tillhandahåller rätt kapital och kompetens.
  • Få tillgång till strategiska partners.
  • Ge åtkomst till flera investerare från samma källa.

För mer info om våra tjänster