Apollonian

Värdering av bolag och dess tillgångar.

Apollonian erbjuder finansiella tjänster för att hjälpa bolag i sitt arbete med att söka extern finansiering via investerare, VC-bolag och fonder osv.

Apollonian riktar sig till bolag i alla faser sådd, tillväxt och expansion med tjänster som affärs- och värderinfsprocesser.

www.apollonian.eu

Description text